Betaling
 
Betaling ved konsultation
Betaling afregnes kontant efter endt konsultation.
 
Betaling ved telefonisk konsultation
Beløbet indsættes på nedenstående konto dagen før konsultationen afholdes. Husk at opgive dit navn ved indbetalingen.
 
Betaling af laboratorietests
Beløbet indsættes på nedenstående konto samme dag som prøven afsendes til EU Biotek.
 
NB! Husk at opgive referencenummeret fra testen ved indbetaling.